Европейски час с евродепутатa Илхан Кючук

Медийна грамотност или способността критично да мислим за себе си

Образователна игра за младшите посланици на ИПГИТ ,,Алеко Константинов“

Силата на словото

Проект ,,Ресурсен център Европа“

Европейски час с евродепутат Елена Йончева

ИПГИТ ,,Алеко Константинов“ демократично избра своите младши посланици за 2021/2022 учебна година

Защита на основните права в Съюза

Деня на мира 21.09.2021г

Защита на основните права в Съюза

годишен отчет за 2021г

Засаждането на дръвчета в двора на гимназията

Световен ден на книгата и авторското право

Тренировъчен училищен дебат

12 април е Световен ден на Авиацията и Космоса

,,Водата- извор на живот“

Европейски младежки програми за обучение в сферата на туризма

Märchen der Brüder Grimm

Ден на спасяването на българските евреи от Холокоста

Обучение за обучители по „Дебати за климата“

Европейско дърво на годината 2021

подновен Европейски кът

младежите посланици на европейския парламент при ПГИТ

доброволчество и добротворчествоvo

EPLO Sofia_GDPR Consent Form_EPAS

Защо и как Европа е важна за нас

Защо избирам днес Европейския съюз

Защо избрах ценностите на Европейския съюз

мл. посланици разясняват училищната програма

Посещение на изложбата в Чепино

Посланиците на ЕП към ПГИТ - списък

план посланици

Съвместна инициатива на младшите посланици на ЕП при ПГИТ