Спечелено финансиране по

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

 

  1. Дейност 6.3 - Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование етап 2 -Компютърна и периферна техника – 2 лаптопа за учители и 6 лаптопа за ученици;

 

  1. Дейност 6.4 – Внедряване на: образователни електронни ресурси, електронен дневник и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес – финансиране на електронен дневник Школо на стойност 900 лв;

 

  1. Софтуер за професионално обучение – Софтуерен продукт за обучение по счетоводство на Микроинвест на стойност 7900 лв. Като дарение от фирма Микроинвест ПГИТ”Алеко Константинов получи лицензиран софтуер за ресторант, хотел и сервиране на стойност 18500 лв. Огромна благодарност за тази благородна постъпка. Обучението в голяма част от специалностите в гимназията ни ще бъде на още по- добро ниво благодарение на тази нова придобивка;

 

  1. Средства за интернет свързаност на стойност на стойност 360 лв.