ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

                                                                                       Професи: Готвач

         Обучението по професията "Готвач" , Ви дава знания и умения за производство на кулинарна продукция и напитки, изготвяне на менюта за заведения за хранене, както и тяхното приготвяне.

 

По време на обучението по професията обучаваният  получава знания и умения  да:

 • прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството
 • прилага технологията за производство на кухненска продукция;
 • оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството

  След завършване на обучението по специалността обучаваният  умее да произвежда кухненска продукция, като:

 • спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • спазва санитарно-хигиенните норми;
 • следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки;
 • съхранява правилно продуктите;
 • приготвя ястия при точно спазване на рецепти;
 • участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция;
 • участва в разработване на нови менюта;
 • използва ефективно материално-техническата база.

 

Успешно завършилите курса на обучение, могат да заемат следните длъжности:

 • Готвач топла или студена кухня
 • Главен готвач
 • Сервитьор
 • Организатор търговска зала