Директор: Любка Байлова

 GSM 0889124517

 

 

ВЕЛИНГРАД

бул. "СЪЕДИНЕНИЕ"  №49

тел.,факс : +359/0359/54075

e-mail : info-1304231@edu.mon.bg

Е-mail на учители