ГРАФИКА ЗА поправителна септемврийска СЕСИЯ 2020Г.

Правила за организиране и провеждане на изпитите на СФО