ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА априлска СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ

условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците на СФО