ПРОЕКТИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020г. -"ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ" 

НП "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" 

НП "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ИКТ"  -ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ-12 750лв.

НП "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"

МОДУЛ: "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ДЕЙНОСТ 1: "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА. 

 ПГИТ - ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

"ЕРАЗЪМ +"  ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ" 

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" 

ПРОЕКТ "ТРАНСЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА" 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"-РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"- УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ