TOUT-REG (2004-2007) 

         Настоящия проект се базира върху съвместния българо-австрийски проект за туризъм- "БАК-ТурМан, проект за сътрудничество с Източна Европа № 7609-00/98;1999-2002, както и върху регионалния проект за изграждане на мрежа от средни училища по туризъм Tour Net (SEE-TOU/7832), финансирани от австрийското Федерално министерство на външните работи и реализирани от КултурКонтак Австрия. В хода на двата проекта беше разработен и въведен учебния план "Мениджмънт на туризма" в три български пилотни училища. Освен това бяха проведени квалификационни семинари, бяха оборудвани учебни работилници и компютърни кабинети. Настоящия проект се основава върху описаните проектни резултати и има за цел да разшири и задълбочи възможностите за квалификация на учители, преди всичко в тематичните области- "Училище и заобикаляща среда", "Туризъм", "Мултиплициране".

От тази необходимост са извлечени следните цели за новия туристически проект.

-да се подобри практическата насоченост и приложимост на обучението по туризъм.

-да се въведат нови близки до практиката методи на преподаване (проектен метод)

-да се изгради мост между училищната и местната туристическа практика.

-досегашните проектни резултати да се разпространят в системата (мултиплициране)

-обучение на мултипликатори, разработване на материали, гарантиране на качеството.

        Предвижда се в рамките на проекта да се създаде нов съвременен кабинет по сервиране, ученически бар, туристически фронт офис.

 Училищен проект 2005/2006 г. в рамките на проект tour.reg

 “РЪКОВОДСТВО ЗА  СЕРВИРАНЕ "

С ръководството ще се даде възможност за усвояване на основните правила при посрещане, настаняване, сервиране и изпращане на гостите; организиране и обслужване при банкети, кетъринг и т.н. Голямо приложение ще намери по време на учебния процес, в сферата на рестораньорския бизнес на СПА центровете и в помощ на всички домакини при организиране на семейни тържества.

Стартиране на проекта 01.10.2005 година в училище с ученици, преподаватели, родители, бизнес среди.

РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖ. ТОДОРКА ЛАНДЖОВА

 Учителски екип: Инж.Йорданка Николова, инж.Дафинка Кожухарова, инж.Арнаудкина, маг.Александър Даскалов

 Ученици от 9 б, 10а, 12б,  12д и 13д клас, специалности “Мениджмънт в туризма”, ”Технология и мениджмънт на производството и обслужването в ЗХ” и ”Счетоводна отчетност”:

Павел Гергев, Мария Манолова, Елена Янкова, Янко Пухалев, Емилия Тончева, Десислава Мърцева, Николай Пухалев, Николай Гърбев 

 

 Училищен проект 2005/2007 г. в рамките на проект tour.reg 

“ВЕЛИНГРАД - СПА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ” 

/първият туристически пътеводител/

       Издаване на богато илюстрован туристически пътеводител представящ туристическите ресурси на Велинград и региона

Целта е:  Предизвикване на интерес и търсене от гости на града, жители и  професионалисти в сферата на туристическия бизнес във Велинградския регион. Акцентуване на проектния метод на обучение и дейностите в ПГИТ “Алеко Константинов”.

 Подцели:

  •  Популяризиране на туристическите ресурси на града-уникално съчетание на мек климат, минерални води, красива природа и интересно историческо минало
  • Популяризиране на възможностите за прилагане на различните видове туризъм като: рекреационен, сакрален, маршрутен, културен, селски и екотуризъм
  • Възстановяване на Слънчев часовник-прототип на часовник във Виена, създаден в двора на ПГИТ през 1958 година и превръщането му в туристическа атракция на града