2024 година

2023 година

Бюджет 2023

  Записка и отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

2022 година

  Отчет за изпълнение на бюджета за  четвърто тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за  трето тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие

Бюджет на ПГИТ 

  Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

2021 ГОДИНА

  Отчет за изпълнение на бюджета 

  Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

 Информация за изпълнение на бюджета на ПГИТ "Ал. Константинов"

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

 Утвърждаване бюджет за 2021 г. 

2020 година

  Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ПГИТ  към 31.12.2020 г.

 Годишен делегирания бюджет на ПГИТ

 Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие