2021 ГОДИНА

 Утвърждаване бюджет за 2021 г. 

2020 година

  Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ПГИТ  към 31.12.2020 г.

 Годишен делегирания бюджет на ПГИТ

 Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие