2021 ГОДИНА

  Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

 Информация за изпълнение на бюджета на ПГИТ "Ал. Константинов"

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие

 Утвърждаване бюджет за 2021 г. 

2020 година

  Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ПГИТ  към 31.12.2020 г.

 Годишен делегирания бюджет на ПГИТ

 Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие

 Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие