Важен аспект в развитието на гимназията е  търсенето на условия за превръщането й в иновативно училище.Сформиран екип от специалисти направи проучвания за възможностите на институцията, изготви и проведе анкети за мнението и готовността на учителите за въвеждане на иновации в работата им и евентуалните ползи от тях.Успешното кандидатстване по НП „ Иновации в действие“ даде възможност на  ръководството,  група учители и ученици да посетят Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество в град Добрич, където се запознаха с иновациите и методите на работа в  училището.  В рамките на два дни участниците се включиха в часове по отделни дисциплини, наблюдаваха маршрутизация на обучението по английски език и нововъведения в предмети от учебния план. Някои от младите и новоназначени преподаватели  в ПГИТ преминаха обучения, свързани с иновациите в образованието. Има оформени идеи за въвеждането им в работата.