• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

ВАЖНО ИЗЯВЛЕНИЕ

 ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, скъпи колеги и ученици,

Съгласно заповед № РД-09-290/29.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД-09-290/29.01.2021г. на Министъра на МОН, Правилник за организацията и обучението  в условието на КОВИД 19 и чл. 13 а от ПДУ  учебния процес в ПГИТ "Алеко Константинов" ще продължи по следния начин:

 

За периода от 04.03.2021г. до 17.03.2021г присъствен учебен процес за всички ученици от 9 а, б, в, г, клас, и 12а, б, в г, клас в сградата на ПГИТ,  в следните класни стаи 9 а – 104, 9 б - 110, 9 в - 106, 9 г- 108 /Вход-Изход Централен/, 12а - 205, 12б - 203,  12в – 209, 12 г - 211 /Вход-Изход Заден, парно/

Учебният процес ще се провежда при СТРОГО спазване на  всички утвърдени противоепидемиологични правила и мерки, заповеди и правилници за организацията на обучението в условията на КОВИД -19:

 • Проверка на температура при влизане в училище от медицинско лице, охрана или дежурен екип;
 • Недопускане смесване на потоци от ученици;
 • Строго спазване на кабинетната система;
 • Носене на маски от учениците и учителите на територията на училището, включително и часовете;
 • Дезинфекция на повърхности, врати, под, санитарни възли и други по график;
 • Проветряване на помещенията през междучасията;

При съмнения  за заболяване с грипоподобни симптоми на учители, служители и ученици  се следва установения здравен протокол.

За горе посочения период  всички ученици от 8 а, б, в, г, клас,  10 а, б, в г, клас и 11 а, б клас се ОБУЧАВАТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА от вкъщи.

Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ се осъществява синхронно, комбинирано с асинхронно обучение, чрез самостоятелна и/или извънкласна дейност. 

  

 1. Часовете се провеждат при спазване Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно утвърденото за втори учебен срок седмично разписание със следния дневен режим:

ДНЕВЕН РЕЖИМ

1 ЧАС 8.00 - 8.35

2 ЧАС 8.45 - 9.20

3 ЧАС 9.30- 10.05

4 ЧАС 10.25 – 11.00

5 ЧАС 11.10 – 11.45

6 ЧАС 11.55 – 12.30

7 ЧАС 12.40 – 13.15

8 ЧАС 13.25 – 14.00

9 ЧАС 14.10 – 14.45

Забранява се достъпа на родители и външни посетители сградите на училището без основателни причини; Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

Бъдете здрави!

От Ръководството

п о л е з н и   в р ъ з к и