• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

На 19.09.2019г. от 17:00ч ще се проведе обща родителска среща в ПГИТ,,Алеко Константинов”.

Заедно ще обсъдим важните неща за настоящата 2019/2020 учебна година.

В изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО, чл.18,ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища предстои да се обнови съставът на Обществения съвет.

Родителите са все по – важен фактор, подпомагащ учебно – възпитателния процес и партньори в дейностите на институцията.

 

Надяваме се да присъствате като активна страна в училищната ни общност!

 

п о л е з н и   в р ъ з к и