• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ВАЖНО ИЗЯВЛЕНИЕ

 ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, скъпи колеги и ученици,

 Със заповед РД-01-626/27.10.2020 година на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование считано от 29.10.2020 година/четвъртък/ до 12.11.2020 година.

В ПГИТ "Алеко Константинов" на 29.10.2020 година ще се учи с досегашните седмичното разписание и дневния режим но в екипите в Microsot Teams. От 02.11.2020 година/вторник/ обучението ще бъде на едносменен режим с нов дневен режим и ново седмично разписание, които ще получите допълнително.

30.10.2020 година/петък/ е неучебен ден, а 02.11.2020 година/понеделник/ е почивен ден за всички образователни институции.

Моля всички родители да подпомогнат този процес като се опитат да осигурят на своите деца техника и интернет за провеждане на обучението в електронна среда.

Важно е за качественото обучение на нашите ученици всички участници в училищната общност да съдействат.

Бъдете здрави!

п о л е з н и   в р ъ з к и