• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

ВАЖНО!

Въвеждам следната организация за присъствен учебен процес на всички ученици за периода от 31.05.2021г. до 30.06.2021г. вкл. както следва:  

 1. За горе посочения период всички ученици  се обучават в учебен процес организиран  преди и след обяд при спазване на всички утвърдени противоепидемиологични правила и мерки, заповеди и правилници за организацията на обучението в условията на КОВИД -19 /проверка на температура; носене на маски от учениците и учителите на територията на училището, вкл. и часовете; Дезинфекция на повърхности, врати, под, санитарни възли и други по график; Проветряване на помещенията през междучасията;/ и при  СТРОГО спазване на правила за безопасност и здраве във връзка със започналия ремонт.
 2. При съмнения за заболяване с грипоподобни симптоми на учители, служители и ученици  се следва установения здравен протокол.
 3. Учениците от осми и девети клас  се обучават преди обяд, а учениците от десети и единадесети клас се обучават след обяд
 4. За периода от 31.05.2021г. до 04.06.2021г. учениците се обучават в следните класни стаи:

I  смяна 8а - 205, 8б - 204,  8в – 203, 8г -202 , 9а – 105, 9б - 104, 9в - 101, 9 г- 103, 

ІI  смяна 10а - 205, 10б - 204,  10в – 203, 10г -202 , 11а – 105, 11б - 104,   

Всички ученици вход/ изход - централен              

 Часовете се провеждат съгласно утвръденото за горепосочения период седмично разписание със следния дневен режим

 ДНЕВЕН РЕЖИМ - СУТРИН                               ДНЕВЕН РЕЖИМ СЛЕД ОБЯД

1 ЧАС 7.30 - 8.00                                                        1 ЧАС 12.20 - 12.50    

2 ЧАС 8.10 - 8.40                                                        2 ЧАС 13.00 - 13.30

3 ЧАС 8.50-  9.20                                                        3 ЧАС 13.40 - 14.10

4 ЧАС 9.40 – 10.10                                                      4 ЧАС 14.30 - 15.00

5 ЧАС 10.20 – 10.50                                                    5 ЧАС 15.10-  15.40

6 ЧАС 10.55 – 11.25                                                    6 ЧАС 15.45-  16.15

7 ЧАС 11.30 – 12.00                                                    7 ЧАС 16.20-  16.50

 

п о л е з н и   в р ъ з к и