• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Скъпи седмокласници, След успешното полагане на изпитите , от 3 юли ви очакваме в ПГИТ"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"- Велинград!

п о л е з н и   в р ъ з к и