• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ВАЖНО ИЗЯВЛЕНИЕ

 Уважаеми родители и ученици от ПГИТ „Алеко Константинов”- Велинград,
Във връзка с обявеното извънредно положение е важно да обединим усилията си за да не допуснем да рискуваме успешното приключване на учебната година. За тази цел е необходимо да обединим усилията си и да започнем обучение от разстояние в електронна среда.
Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата ви в усилията ни да мотивираме децата
да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от
учителите им. Предвид дългия период на преустановени учебни
занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и
възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
От понеделник 16.03.2020 година учебните занятия продължават от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват различни електронни платформи, електронния дневник на институцията/Школо/, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи.
Скъпи ученици, поводът да сме разделени не е особено добър, но нека да използваме предстоящите седмици, като забавлявайки се онлайн заедно да затвърдим и упражним учебния материал по всички учебни предмети. Това ще подпомогне успешното полагане на вашите изпити и успешното приключване на годината. Бъдете активната страна в това обучение!
Аз оставам на ваше разположение през цялото време за въпроси и уточнения.
Дошло е време повече от всякога да покажем добра работа в екип!
Заедно ще се справим!
Любка Байлова – Директор на ПГИТ”Алеко Константинов” – Велинград
ДНЕВЕН РЕЖИМ
1 ЧАС 8.30 - 9.00
2 ЧАС 9.10 - 9.40
3 ЧАС 9.50- 10.20
4 ЧАС 10.30 – 11.00
5 ЧАС 11.10 – 11.40
6 ЧАС 11.50 – 12.20
7 ЧАС 12.30 – 13.00

 ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

 Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

∙             Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

∙             Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

∙             Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

∙             Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

∙             Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

∙             Насърчавайте детето да бъде активно.

∙             Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

∙             Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

∙             Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

∙             Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 Кирил Белев

ст. експерт АИ

РУО- Пазарджик

0876/330119

п о л е з н и   в р ъ з к и