Испания – Остров Тенерифе

Проект 2020-1-BG01-KA102-078787

Партньори ПГИТ и FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD, Santa Cruz de Tenerife, Spain

 

За поредна година, ученици от ИПГИТ, участват в практики в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в чужбина. В продължение на 15 дни 15 ученици от 10 и 11 клас посетиха Канарските острови. Пътуването се осъществи в рамките на                   Проект 2020-1-BG01-KA102-078787 „Обмен на добри практики и изграждане на професионалисти в туризма, финансиран по програма  „Еразъм +“ , ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани.

Участниците в програмата имаха възможност по време на своята практика да задълбочат  знанията и  уменията си в областта на ресторантьорството. Работейки  в ресторанта, като сервитьори и бармани, учениците усетиха атмосферата на реалната работна среда и умело използваха както теоретичните си знания по професията, така  и познанията си по английски език.

Богатата културна програма, съпътстваща практиката, позволи на момчетата и момичетата  да се запознаят с културата и историята на страната – домакин и разшири  техния кръгозор.

 За своето участие участниците в мобилността получиха сертификат Европас, който е отлично допълнение към CV то на всеки участвик.

По същото време 6 учители- специалисти участваха също в мобилност за обмен на добри практики на остров Тенерифе. Участниците посетиха различна категория заведения за хранене, където се срещнаха с управители и готвачи, дегустираха типични местни ястия и се запознаха със спецификата на приготвяне ,с продуктите и работата с младите специалисти.

 

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани

  Сектор   „Професионално образование и обучение  

  Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-00003089

  „Придобиване на ключови умения и добри практики в сферата на икономиката и туризма

 Мобилност на 30 ученика и 4 учители в Испания и Италия от специалностите Туризъм и Икономика 10 и 11 клас през юли 2022

 Договор № 2021 – 1 – BG01 – KA120 – VET – 000046196  - Еразъм Акредитация за периода 2021-2027 в сектор ПОО – възможност за ......

 Подадено предложение за учебната 2022-2023 за мобилност в Германия за всички специалности