Създаване на кратък кулинарен справочник

Традиционна българска кухня и начини на сервиране

Описание: Ресторантьорството като част от туризъма се нуждае освен от въвеждане на модерни съвременни методи за приготвяне на храна и напитки и от характерни за посещавания от туристите регион местни рецепти, съдове и прибори, подходящи за поднасянето им.

Цел: Учениците да издирят стари рецепти от региона, подходящи съдове, в които се сервират ястията. да изготвят калкулации с разходни норми  и технологии на приготвяне, да подготвят илюсттрации или снимки на съответните ястия и форми на обслужване, да се пресъздаде автентичността на местния бит. Крайният резултат е издаването на кратък кулинарен справочник, който да бъде предложен на хотелиери и ресторантьори.

Отговорни за проекта: Х ж клас спец. "Мениджмънт в туризъма", преподавател инж.Тодорка Ланджова

  

Изготвяне фолдер - реклама на училището

Описание: Проектът включва събиране и систематизиране на информация относно училището, училищни прояви (кулинарни изложби, модни ревюта, участие в проекти, състезания и др.) на учениците. в резултат на тази дейност да се изготви фолдер с писмена и аудио-визуална информация, адресирана до настоящи и бъдещи ученици, родители, бизнес среди, общественост.

Цел: Проекта има за цел да се популяризира учебното заведение като училище, подготвящо отлични професионалисти, реализиращи се в областите на икономика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Отговорни за проекта: Х г клас спец."Счетоводна отчетност", преподавател маг.Снежанка Похлупкова

 С любезната подкрепа на австрийското Министерство на външните работи

With the kind support of the Austrian Ministry for Foreign Affairs

 TOUR-NET: регионален проект за изграждане на мрежа между средни училища по туризъм в Албания, България и Румъния в рамките на Пакта за стабилност -2001-2003TOUR-NET: регионален проект за изграждане на мрежа между средни училища по туризъм в Албания, България и Румъния в рамките на Пакта за стабилност 2001-2003 
Регионален проект за средни училища по туризъм в рамките на Пакта за стабилност, финансиран със средства на австрийското Федерално министерство на външните работи (BMAA); координиран и съфинансиран от КултурКонтакт АВСТРИЯ 

Изпълнение на проекта: k.education Бюра за проекти Букурещ, София и Тирана в сътрудничество с Министерствата на образованието на Албания, България и Румъния под ръководството на k.education Бюро за проекти София

Начало на проекта: 
октомври 2001 г. 
Край на проекта: юни 2003 г. 

ЦЕЛ: Изграждане на регионална мрежа между 2 средни училища по туризъм в Албания, 3 в България и 4 в Румъния

Акценти: 
• Квалификация на учители (на национално равнище - във всяка страна поотделно, съобразно специфичните национални потребности) 
• Разработване на учебни помагала
• Подобряване на инфраструктурата в пилотните училища 
• Разработване на училищни уеб страници
• Осъществяване на междуучилищни ученически проекти на туристически теми
• Провеждане на регионална конференция
• Бюджет на проекта: 312.000 €