УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА

за училища посланици на Европейския парламент

през 2018/2019 учебна година

ЦЕЛ:

Младите хора да опознаят структурата, функциите на институциите и философията на Европейския съюз, да се почувстват съпричастни към ценностите му. Да бъдат готови като бъдещи граждани на Европа – да живеят и работят в нейните реалности. Да ги насърчим да се включват в различните инициативи, да придобиват опит и знания, най - вече самочувствие, че са част от Обединена Европа. Да научат как се защитават и укрепват социалните права.

 

Какво ни накара да кандидатстваме?

Учениците от нашата професионална гимназия принадлежат към различни социално – етнически групи. Повечето от тях имат ограничен поглед към света. Те също заслужават равен шанс. Предизвикателствата, отправени от Европейския съюз, са възможност учениците ни да бъдат запознати с идеята, че силата на една нация  се дължи на многообразието. Младите хора ще се адаптират към между културното общуване , ще се повиши взаимното разбирателство, ще се намали социалната изолация, защото културата не е статична, а динамична. Разнообразието на ученическата общност прави уникални всеки конкретен клас и училище.

Задачи:

 1. Старшите посланици – ключови разпространители на знание за европейската парламентарна демокрация и Европейския парламент.
 2. Младшите посланици – разпространяват информацията за европейската парламентарна демокрация, организират събития, осъществяват контакти , партньорства и взаимоотношения с други училища – посланици и Бюрото на ЕП.
 3. Учениците от ПГИТ да се запознаят с правото на политически избор и европейските ценности.
 4. Да се създаде информационен пункт, уеб-базиран в гимназията.

 

Дейности:

 1. Избор на вътрешно училищна комисия, която да реализира програмата за училища посланици на Европейския парламент.

                                                                                                               Срок: 05.10.2018г.

                                                                                                 Отг. ПС

 1. Участие на старшите посланици във встъпителното обучени на Бюрото на Европейския парламент в България.

                                                                                                Срок: 08.10.2018г.

                                                                                                Отг. ст. посланици

 1. Информационна кампания за учениците от ПГИТ, свързана със същността на програмата.

                                                                                                  Срок: 09.10.2018г.

                                                                                                   Отг. Комисия

 1. Демократичен избор на младши посланици.

                                                                                                   Срок: 12.10.2018г.

                                                                                                   Отг. ПГИТ

 1. Разработване и поддържане на информационен пункт , уеб-базиран в ПГИТ.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Комисия

 1. Участие в инициативи :

                                                                                                    Срок: постоянен

- 11.10.2018г. - Информационна кампания за правата ни като европейски граждани/ Европейски потребителски център и Информационен център Европа Директно: София/

                                                                                                     Срок: 11.10.2018г.

                                                                                                     Отг. Л. Сергева, Анг. Димитров и младши посланици

 - 11.10 2018г. – гости на среща-разговор с Нейно превъзходителство Ема Хопкинс- посланик на Обединеното кралство Великобритания в Република България, организирана от училището победител за 2017/2018 – профилирана гимназия ,,Иван Аксаков – гр. Пазарджик

                                                                                                       Срок: 11.10.2018г.

                                                                                                       Отг.Елена Гергова, Радослав Райчев, представителна група

- 12.10.2018г. – гости на дебат от типа ,,Граждански диалог” за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, възможностите и специфичните нужди от инвестиции в отделните региони.

                                                                                                     Срок: 12.10.2018г.

                                                                                                     Отг. Анг. Димитров и представителна група –

- 22-26.10.2018г.- Национална седмица на четенето/ Какво четат децата на Европа?, българите са на 21-во място в ЕС по четене на книги/

                                                                                                      Срок: 22.10.2018г.

                                                                                                      Отг. Л. Сергева

 - 26.10.2018г. – Есенен празник ,,Традициите на Велинград в Европа”

                                                                                                       Срок: 26.10.2018г.

                                                                                                       Отг. Комисия

 - 28.10.2018г. – Европейски младежки ден – запознаване с младежки европейски програми

                                                                                                  Срок: 28.10.2018г.

                                                                                                       Отг.Младши посланици

 - 01.11.2018г. – Посещение на сградата на Администрацията на Президента на РБ

                                                                                                        Срок: 01.11.2018г.

                                                                                                        Отг.Т. Василева

- 05.11.2018г. – Правата ни като европейски граждани, Европейски потребителски център и Информационен център Европа Директно: София

                                                                                                     Срок: до 05.11.2018г.

                                                                                                      Отг. Мл. Посланици

 - м. ноември 2018г.   - Информационна среща на младшите посланици с г-жа Светла Томова – зам.-кмет на Община Велинград на тема: Участие на Велинград в европейски младежки програми и как младите хора от нашия град могат да намерят своята реализация?

                                                                                                 Срок: м. ноември

      Отг. ст. посланици и мл. Посланици 

 1. Европейското образование и за политиката за училищно образование – добри практики – 8 клас – политики на Европейската комисия

                                                                                                   Срок : постоянен

                                                                                                   Отг. Л. Сергева

 1. – Ден на Европа / Единни в многообразието, Културата, традициите и храната на Европа/

                                                                                                    Срок: до 09.05.2018г.

                                                                                                    Отг. Комисия

 1. 11.05.2019г. – Патронен празник на ПГИТ - ,,Европейци сме ,но не чак до там”- ценностите на Европа днес.

                                                                                                        Срок:

                                                                                                         Отг. Комисия