График на дейностите по прием на ученици за  2024/2025г.  учебна година,  съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Подаване на документи за участие в приема                                                                                                                                                                                    08 – 10 юли 2024 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                                                                                                                               до 12 юли 2024 г. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранe                    15-17 юли 2024 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                                                                                                                                до 19 юли 2024 г.     
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране                                                                                                                                                        22-24 юли 2024 г.    
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране                                                                                       25 юли 2024 г.    
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                                                                                                                                      26 – 29 юли 2024 г.   
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране                                                                                                                                 30 юли 2024 г.  
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране                                                                                                                                                          31юли-01 август 2024г. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране                                                                                         до 02 август 2024 г. 
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране                                                                                                                                               5-6 август  2024 г. 
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране                                                                                                                                                              до 07 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране                                                                                                                                            08-09 август 2024г. 
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране                                                                                                                                              до 12  август 2024г. 
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап                                                              Определя се от директора след                                                                                                                                                                                                                                                                               13 август 2024г. , но не по-късно                                                                                                                                                                                                                                                                                от 11 септември 2024г.

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII - МИ КЛАС ЗА 2023/ 2024 Г.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

Една паралелка с 26 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния  тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по география и икономика  от от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по първи чужд език от свидетелството за основно образование.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

Една паралелка с 26 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния  тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по география и икономика  от от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по първи чужд език от свидетелството за основно образование.

БИЗНЕС  АДМИНИСТРАЦИЯ

Една паралелка с 13 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по информационни технологии   от свидетелството за основно образование

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

Една паралелка с 13 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по информационни технологии   от свидетелството за основно образование

 

 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Една паралелка с 26 ученици в дневна форма на обучение 

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по химия и опазване на околната среда  от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.