„Пази детето в интернет“. Инициативата има за цел да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на Интернет.

вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

безопасност в мрежата

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: