мОДУЛ 2: "сИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

ПГИТ "Алеко Константинов" кандидатства и получи финансиране за изграждане на система за контрол на достъп и физическа бариера тип "турникет". Целта е от една страна да се гарантира сигурността на учениците в училище, а от друга електронен контрол  на достъп, който ще следи броя на отсъстващите ученици, спазването на работното време на педагогическия и непедагогически персонал.