• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

ВАЖНО ИЗЯВЛЕНИЕ

 ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, скъпи колеги и ученици,

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 12.04. до 23.04.21 година се възстановяват присъствените учебни часове за учениците от 8 и 10 клас. Останалите ученици от нашето училище продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

За периода 26.04 - 14.05.21 година присъствено ще се обучават 12 и 9 клас, ако ситуацията позволява. Ще получите допълнителна информация. Последно се очаква присъствено да се обучават след 16.05.21 година учениците от 11 клас.

В момента в сградата на ПГИТ "Алеко Константинов" - Велинград тече цялостна модернизация. Моментът не е най- подходящ за ремонтни дейности в училище, но това зависи от много процедури в МОН и други институции. От друга страна твърде дълго стана обучението в електронна среда. 

Почистили и дезинфекцирали сме класните стаи и кабинети, ще отопляваме с електрически уреди за да има пълноценен учебен процес. 

Надявам се на вашето разбиране и съпричастност при организиране на присъствения учебен процес. Очакваме през новата учебна година екипа и учениците ни да имат изцяло модернизирана и санирана сграда, нов физкултурен салон и нова ограда на училищния двор. 

Заедно с колегите ми обсъждеме облагородяването на училищния двор и много ще се радваме да се включи всеки родител и ученик с труд, дарение, идеи. Моля всеки който желае и има възможност да помогне да се свърже с мен. Нека направим заедно училището ни по- привлекателно място за учене на нашите деца!

Продължителността на часовете ще е 30 минути по следният ДНЕВЕН РЕЖИМ:

1 ЧАС 8.00 - 8.30

2 ЧАС 8.40 - 9.10

3 ЧАС 9.20-  9.50

4 ЧАС 10.10 – 10.40

5 ЧАС 10.50 – 11.20

6 ЧАС 11.30 – 12.00

7 ЧАС 12.10 – 12.40

8 ЧАС 12.50 – 13.20

      Всички ученици от 8 а, б, в, г, клас, и  10а, б, в г, клас се ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО в сградата на ПГИТ,  в следните класни стаи

8 а – 205, 8 б - 204, 9 в - 203, 8 г- 202, 10а - 105, 10б - 104,  10в – 101, 10г - 103

 

Учебният  процес се провежда при СТРОГО спазване на всички утвърдени противоепидемиологични правила и мерки, заповеди и правилници за организацията на обучението в условията на КОВИД -19.  

Бъдете здрави!

От Ръководството

п о л е з н и   в р ъ з к и