Мултикултурна  класна  стая в Италия

        

След спечелен проект по програма Еразъм+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000139768, ключова дейност К1, училищно образование, на тема: Мултикултурна класна стая, от 01.04.2024 до 8.04.2024г. група учители по общообразователна подготовка от ПГИТ „Алеко Константинов“ бяха в град Римини, Италия.

         Програмата им включваше структурирани обучителни курсове, семинари, посещения на училищни и образователни центрове, тренинги за управление на мултикултурна класна стая, културни визити. Учителите са впечатлени от системата на училищното образование в страната домакин, от иновативния подход на учителите при преподаване и приобщаване на учениците по отделните учебни дисциплини- математика, физика, ИТ, майчин език, биология, химия и английски език. Професионалните им  визити бяха в Centro Provinciale Instrucione Adulti 1, Casa Borgatti-Comunita educativa residenciale, Fondazione En.A.I.P.S. Zavatta Rimini. Споделеният опит провокира много въпроси относно приобщаването на ученици от различни етноси, различни религиозни групи и различни държави. Тези центрове спомагат за интегрирането на имигранти и деца на имигранти. Провеждат се курсове за ограмотяване, дават професионално ориентиране и помагат за намиране на подходяща работа. Учениците, принадлежащи към различни етноси и със специфични образователни потребности, се обучават по индивидуални програми, но практикуват задания и проекти, които ги приобщават един към друг, разбирайки културата, традициите и бита на другите. Интересен е методът, при който ученик предава знания на свой съученик (peer-to-peer). По време на дискусиите на учителите от общообразователна подготовка с лектор Giovanna Bali от IPSIA “L. B. Alberti” стана ясно, че проблемите на учителите и тези, които са свързани с учениците са идентични, въпреки различията в образователните системи.

        Учителите от ПГИТ „Алеко Константинов“ като част от културната си програма по проект Еразъм+ посетиха Сан Марино-една от най-малките държави в света. Намира се близо до брега на Адриатическо море и курортния и пристанищен град Римини. Страната е в силни стопански и етническо-културни отношения с Италия. Запомнящо бе посещението и на историческия град Равена – място, където си дават среща различни култури, а от 1996 е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Градът е едно от най – посещаваните места от туристите.

          Придобили нов опит в управлението на класната стая, решаването на казуси и ролята на учителя  в професионалния избор, те получиха своите сертификати.

         Благодарим на партньорите си от @Sistema Turismo за добрата организация при посрещането, обучението и срещите с лектори и преподаватели от образователната система на Италия. Заредени с много позитивизъм те продължават да приобщават, възпитават и обучават своите ученици на уважение, толерантност и емпатия един към друг.