ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

 

"Български език и литература"

Люба Сергева-ІІ ПКС/председател на МО/

Цветана Бучкова

 Моника Вучкова

"Математика, информатика и информационни технологии"

 Снежанка Похлупкова-МИ, І ПКС, пом. дир. по уч. дейност

Йорданка Николова-Компютърни технологии, І ПКС

Емине Мехмед-М,И,ИТ

 Лидия Таратаева-Мизурска-М, И, ИТ-V ПКС

Татяна Лазарова-М,И, ИТ-

 

 "Чужд език и чужд език по професията"

Николина Янакиева-АЕ, председател на МО

Елена Гергова-АЕ ,

Снежана Узунова-АЕ и ФЕ

Илия Тупчев-АЕ

Цветана Бучкова-гръцки език

Райна Петканина-АЕ

Люба Стойчева-Руски  език

Екатерина Николава-АЕ,

Мария Узунова-НЕ

Деница Гогова-Руски език

 

 "Физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование"

 Венета Папанова-Биология и химия-V ПКС

 Мария Вандева-Биология и химия

 Гинка Коева-Физика и химия

 

 "Икономика"

 Петър Веселинов

 Анелия Христова-председател на МО

 Радослав Райчев - главен учител, V ПКС

 Мария Вандева 

 Магдалена Бизева

 

 "Обществено хранене и туризъм "

 Елена Узунова-Обществено хранене

Ваня Грънчарова-Туризъм и хранене, председател на МО

Елисавета Върбовска-Туризъм

Атанаска Геджева-Туризъм, АЕ, ,  ІII ПКС

Ангел Димитров-Туризъм

Стефка Каранейчева-Туризъм

Елица Генчева-Туризъм

         

        "Обществени науки и гражданско образование"

 Таня Василева

 Александър Даскалов-председател на МО

 Добринка Баханова, V ПКС

 Мария Филипова

 Васил Кривулев

Димитър Маргов