График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020 г.
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

           Подаване на документи за участие в приема 3 - 5 юли  2019 г. вкл.

           Обявяване на списъците с приетите ученици след  първи етап на класиране 

до 11  юли 2019 г. вкл.

           Записване на приетите ученици на първи етап на класиране   или подаване

           на заявление за участие във втори етап на класиране   

до 16 юли 2019 г. вкл.
           Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране  до 18 юли 2019 г. вкл.
           Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  до 22 юли 2019 г. вкл.

            Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след

            втори етап на класиране 

до 23 юли 2019 г. 
            Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  24 - 25 юли 2019 г. вкл.
            Обявяне на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.

            Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

31 юли 2019 г. вкл.

            Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

            трети етап на класиране 

01 август 2019 г. 
            Попълване на незаетите мести след  трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10 септември 2019 г. вкл.

 

 Кетъринг 

Една паралелка с 26 ученици дуална  система на обучение 

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по чужд език  от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.

Дуалната система на обучение дава възможност да получаваш специална стипендия,   в 10 клас и  11 клас да работиш на трудов договор в реална работна среда до завършване на средно образование.

Бизнес администрация с разширено изучаване на НЕ

Една паралелка с 13 ученици  дневна форма на обучение

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по информационни технологии   от свидетелството за основно образование

  Електронна търговия  с разширено изучаване на АЕ 

Една паралелка с 13 ученици дневна форма на обучение

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от национален тест по математика;
 2. Оценката  от национален тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по информационни технологии от от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование.

 Организация на обслужването в хотелиерството с разширено изучаване на АЕ 

Една паралелка с 26 ученици  в дневна форма на обучение

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния  тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по география и икономика  от от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по първи чужд език от свидетелството за основно образование.

 Производство на кулинарни изделия и напитки

Една паралелка с 26 ученици в дневна форма на обучение 

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по химия и опазване на околната среда  от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.