документи за 2019/2020г.

 Протокол №2 на ОС 

Протокол №1 на ОС 

 Протокол на ОС 

Заповед за административно и техническо подпомагане на ОС

Заповед за определяне членовете на ОС 

Правилник- ОС 

АРХИВ