ДОКУМЕНТИ ЗА 2022/2023Г.

 Протокол №2 на ОС 

  Протокол №1 на ОС 

Състав на обществени съвет

Заповед за техническо лице за подпомагане

Избор на представители на работодателите

Членове на ОС, представители на финансиращия орган

Покана до родителите за избор на членове на ОС

ДОКУМЕНТИ ЗА 2021/2022Г.

Становище на ОС

 Протокол №3 на ОС 

 Протокол №2 на ОС  

 Протокол №1 на ОС  

Становище-обществен съвет

архив 2020/2021

архив 2019/2020

АРХИВ 2018/2019