документи за 2018/2019г.

 Протокол № 5 на ОС

 Протокол № 4 на ОС 

 Протокол № 3 на ОС 

 Протокол № 2 на ОС 

Протокол № 1 на ОС 

График на заседанията на Обществения съвет 

Заповед № 423/12.11.2018г. 

Протоколи на Обществения съвет 

Правилник за дейността на Обществения съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2018г. 

документи за 2017/2018г.

Заповед на Обществения съвет 

Протокол от заседание на Обществения съвет 

Протокол за държавен план прием 

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет 

Становище относно план приема за 2017/2018г.

Заседание 

Заповед