ДОКУМЕНТИ ЗА 2020/2021Г.

 Протокол №1 на ОС  от 16.09.2020г.

Доклад за дейноста на Обществения съвет

Становище-обществен съвет

 График на заседанията на обществен съвет

документи за 2019/2020г.

 Протокол № 5 на ОС 

Протокол № 4 на ОС 

График на заседанията на ОС

Покана до Обществения съвет на ПГИТ"Алеко Константинов" 

Становище 

 Протокол №3 на ОС 

 Протокол №2 на ОС 

Протокол №1 на ОС 

Заповед за административно и техническо подпомагане на ОС

Заповед за определяне членовете на ОС 

Правилник- ОС 

АРХИВ