ДОКУМЕНТИ ЗА 2020/2021Г.

Протокол №8  на ОС от 07.07.2021

Протокол №5  на ОС от 09.03.2021

 Становище на ОС за план-приема за 2021/2022г.

 Становище на ОС за кандидатурата за "Иновативно училище"

 Протокол № 4 на ОС кандидатурата за "Иновативно училище"

 Протокол № 3 на ОС  

 Протокол № 2 на ОС  от 20.11.2020г.

 Протокол №1 на ОС  от 16.09.2020г.

Доклад за дейноста на Обществения съвет

Становище-обществен съвет

 График на заседанията на обществен съвет

документи за 2019/2020г.

 Протокол № 5 на ОС 

Протокол № 4 на ОС 

График на заседанията на ОС

Покана до Обществения съвет на ПГИТ"Алеко Константинов" 

Становище 

 Протокол №3 на ОС 

 Протокол №2 на ОС 

Протокол №1 на ОС 

Заповед за административно и техническо подпомагане на ОС

Заповед за определяне членовете на ОС 

Правилник- ОС 

АРХИВ