СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ за 1 срок

КОНСУЛТАЦИИ, ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ И СБИРКИ НА МО

Допълнителен час на класа

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

График на дейностите по групи по проект "подкрепа за успех"

 

седмично разписание по класове

допълнителен час по физическо възпитание

допълнителен час на класа

Консултации, график на контролните работи и сбирки на мО