ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ


График на дейностите по групи по проект "подкрепа за успех"

 

седмично разписание по класове

допълнителен час по физическо възпитание

допълнителен час на класа

Консултации, график на контролните работи и сбирки на мО