УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024

КЛАСНИ, КОНТРОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

ПОЧИВКИ МЕЖДУ ЧАСОВЕТЕ ПО ПРАКТИКА

ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 1 СРОК

КЛАСНИ, КОНТРОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ В ПГИТ

учебна година 2022-2023

Родителски срещи през новата учебна година 2023/2024

СВОБОДНИ МЕСТА в 10 клас

Място час дати за явяване на ДКИ

график на дейностите по приемането на учениците

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА втори СРОК

КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

мерки за повишаване качеството на образованието втори срок

КЛАСНИ, КОНТРОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРИЕМНО ВРЕМЕ втори срок

График за дежурство на учители и ученици за първи срок

заповед за допълнителен час на класа

почивки между часовете по практика

комисия за подготовка и оценяване на ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Свободни места по класове в ПГИТ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 1 СРОК

Дневен режим и почивки между часовете

неучебни но присъствени дни

ГРАФИК ЗА провеждане на спортните дейности

Класни, контролни, консултации, приемно време

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година