График на дейностите по групи по проект "подкрепа за успех"

 

седмично разписание по класове

допълнителен час по физическо възпитание

допълнителен час на класа

Консултации, график на контролните работи и сбирки на мО