Дневен режим и почивки между часовете

неучебни но присъствени дни

ГРАФИК ЗА провеждане на спортните дейности

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

ВАЖНИ ДАТИ за ДЗИ-12 клас

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ,ПРИЕМНО ВРЕМЕ, КОНТРОЛНИТЕ, КЛАСНИ РАБОТИ, СБИРКИ НА МО, ДЧФ, ДЧК ОТ 15.09.2021Г.

график за контролни, класни, класни работи първи срок

Родителски срещи за 2 срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

Награди на успелите ни ученици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 1 СРОК считано от 3.11.20г.

график на Консултации,Приемно време, контролните, класни работи, сбирки на мО, ДЧФ, ДЧК от 3.11.2020г.

Списък на избраните учебници

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ за 1 срок

допълнителен час по физическо възпитание до 2.11.2020