Участие в НП “ Иновации в действие”

 Работещ по иновациите в ИПГИТ „ Алеко Константинов“ гостува на Иновативно средно училище “ Иван Вазов”- гр. Бургас  заедно с колеги и ученици от  сродни училища в Павел баня и Слънчев бряг.