Участие в НП “ Иновации в действие”

Цели на програмата: Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор.  Идеята е  да бъдат споделени идеи , добри практики, да обмисли промяна, която да бъде решаваща за  работата в   училище.

Няколко години поред гимназията успешно работи по програмата., събира опит и идеи

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, предоставящи обмена на иновации по Национална програма „Иновации в действие“

 Като неиновативно училище

2019/2020 учебна година - гр. Добрич - Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачествно “Райко Цончев”- Наблюдение на иновативне практики в 8,9,10 клас - Интегриран образователен процес- обучение в последователност от няколко часа, плавно преливащи един в друг; маршрутизация по английски език - работа според нивото на владеене на език.

 

2020/2021 учебна година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца

Споделяне на добри практики между 3 училища, две иновативни и едно неиновативно.ПГТР  представи    своята иновация- бинарни уроци по чужд език по професията и специален предмет- сервиране и барманство. Прибагане на дидактически материали,прилагане на съвременни компютърни технологии, използване на ресурси с отдалачен достъп, изготвяне на онлайн базирани тестове с оценяване,, учебни филми, презентации и демонстрация на метода “ Учене чрез правене”

 

Като иновативно училище

2021/2022

 В рамките на Национална  програма „ Иновации в действие“ ИПГИТ „ Алеко Константинов“ бе домакин на мобилност, в която участваха трите училища от групата по програмата. На 28 и 29 април скъпи гости ни бяха както ученици и учители от Иновативно средно училище „ Иван Вазов“ – гр. Бургас, ПГТ „ Иван Вазов“ – гр. Несебър,ПГРХ – Павел Баня, така и представители на РУО – Пазарджик: госпожа Албена Димитрова – старши експерт средно образование и госпожа Васвие Мехмедова –старши експерт по професионално образование и обучение.

„Демонстриране на презентационни умения и прилагане на знания в интегриран бинарен урок по УП Екскурзоводско обслужване, УП Туристическа анимация и чуж език по професията- английски език“ е темата на мобилността.

Гимназията  е бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“ на Националната  програма. Тя дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи.

иновация в  действие

 Работещ по иновациите в ИПГИТ „ Алеко Константинов“ гостува на Иновативно средно училище “ Иван Вазов”- гр. Бургас  заедно с колеги и ученици от  сродни училища в Павел баня и Слънчев бряг.