МАТЕРИАЛНА БАЗА

          Училището се помещава в сграда, която е паметник на културата, заобиколена с много зелени площи в просторен двор.

          На двата етажа са разположени учебни кабинети по общообразователна и специална подготовка. В гимназията има още  кабинет за медиация и психологическа подкрепа, както и медицински кабинет с осигурена квалифицирана помощ. От 2018 учебна година е изграден библиотечно – информационен център, който е на разположение на ученици и преподаватели.           За спортните дейности в училище са вече в експлоатация  две нови игрища.

          Професионалната подготовка на учениците се осъществява в специално оборудвани кабинети - четири готварски работилници, кабинети  по сервиране и барманство, кабинети  по теоретично – професионална подготовка и туристически дейности. Училището разполага с няколко компютърни зали, които са свързани в  мрежа и са комплектовани с необходимите устройства и аксесоари за целите на обучението по икономическа информатика и другите специалности,свързани с технологиите. Всички те имат достатъчен брой съвременни компютри, мултимедия, мултифункционално устройство, принтери, флип-чарт и др. Базата е снабдена с качествен интернет, който подпомага доброто обучение на всички специалности.

          Модерни и комфортни са кабинетите по български език и литература, история, география, химия, биология и физика. Всички те разполагат с мултимедия, учебно- помощна литература, помагала, справочниции, карти, речници, както и необходимите консумативи за лабораторни упражнения. Красивото оформление на стаите допринася за постигане на приятна творческа атмосфера.

          Кабинетът по английски език е с възможност за раздвижена подредба на работните места,оборудван е с мултимедия,компютър и разполага с най-новите иновативни помагала за нуждите на езиковото обучение.

          Реновираната учителска стая е подходяща ,както за работата на педагогическия колектив,така и за организирането на различни извънкласни дейности и мероприятия.