Л Е О Н А Р Д О

        По проекта ЛЕОНАРДО се проведе обучение на кадри за придобиване на квалификация по час от професията Организатор на туристическата дейност по специалността "Селски туризъм". Обучението беше разделено на модули и се осъществи от наши учители в гр. Сърница

 През 2006/2007 и 2007/2008 учебни години се проведе производствена практика на ученици от специалността "Мениджмънт в туризма" в гр. Нойзидъл-Австрия по проект "Мобилност на обучението"/POWER POINT/

 Проект на Фондация „Ротари”

Млад предприемач /2008-2009/

Това е съвместен българо-австрийски образователен проект на Ротари Интернешънъл, КултурКонтакт Австрия и Инициатива за обучение по предприемачество Виена, под патронажа на образователните министерства на България и Австрия.

В рамките на Мечинг Грант проекта на Фондация „Ротари” Млад предприемач се проведe обучение на учители за преподаване на ”предприемачество” в училище. Семинарите  се ръководeха от учители-методици към проекта, одобрени от МОН.

 Първият модул е бе на тема „Основи на предприемачеството”, като поканени да участват бяха  учители по предприемачество и  по общообразователен предмет от всяко пилотно училище. Семинарите  се провеждаха в моделните центрове в София, Варна, Бургас, Стара Загора и Монтана. Нашето училище бе разпределено в моделен център  град София - http://www.pgtbs.com/  http://pgtzlatarov.com/  , http://pgtgabrovo.globcom.net/

 В моделните центрове от 2004 г. се провеждат квалификационни курсове за учители-ръководители на УТФ. Обучението на учители в рамките на проекта „Млад предприемач”  продължи и през 2009година.

Участниците ще получиха сертификат за проведеното обучение след семинарите. В рамките на проекта се издадоха материали-учебник в три тома, методическо помагало за учители"Млад предприемач-игри, упражненея, казуси". Обзаведен бе учебно-тренировъчен център за работа на учебно-тренировъчната фирма