Комисии, които да предложат учебни предмети по РПП 

Заповед стипендии за 2 срок 

 

Подаване на заявления за 10 клас  за полагане на държавен изпит по теория на професията за  придобиване на

    I СПК през учебната 2019/2020 година

 

Заповед относно разпостранението на коронавируса 

Мерки за  качество на образованието 

План на координационния съвет 

Заповед ДЧФ 

Заповед ДЧК 

Седмично разписание за 2 срок 

ДОКУМЕНТИ - ТЕКУЩИ