ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

 

"Български език и литература"

Мария Генева-ІІ ПКС

Александър Кочев-ІІ ПКС

Люба Сергева-ІІ ПКС/председател на МО/

Цветана Бучкова

 Мария Джокова

"Математика, информатика и информационни технологии"

 Снежанка Похлупкова-МИ, І ПКС, пом. дир. по уч. дейност

Йорданка Николова-Компютърни технологии, ІІ ПКС

 Лидия Таратаева-Мизурска-М, И, ИТ-V ПКС

 Венета Папанова-И,ИТ-V ПКС

Цветанка Попова-М,И, ИТ-ІІ ПКС,

 

 "Чужд език и чужд език по професията"

Николина Янакиева-АЕ, председател на МО

Хавиле Кандьова-АЕ- IV ПКС,

Елена Гергова-АЕ , 

Люба Стойчева-Руски  език

Снежана Узунова-АЕ и ФЕ

Илия Тупчев-АЕ

Мария Джокова-НЕ

Цветана Бучкова-гръцки език

Райна Петканина-АЕ

Деница Гогова-Руски език

 

 "Физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование"

 Венета Папанова-Биология и химия-V ПКС

 Мария Вандева-Биология и химия

 Гинка Коева-Физика и химия

 Дора Кърмова-Химия и физика

 

 "Икономика"

 Петър Веселинов

 Анелия Христова-председател на МО

 Радослав Райчев - главен учител, V ПКС

 Мария Вандева 

 Магдалена Бизева

Елисавета Върбовска

Ивета Живкова

Иванка Манолова

 

 "Обществено хранене и туризъм "

 Елена Узунова-Обществено хранене

Ваня Грънчарова-Туризъм и хранене, председател на МО

Камен Шолев-Обществено хранене

Валентина Сейменова-Обществено хранене

Сийка Цопанова-Готварство практика, ІV ПКС

Атанаска Геджева-Туризъм, АЕ, ,  ІII ПКС

Ангел Димитров-туризъм

Мария Узунова-туризъм

 "Хуманитарни дисциплини"

Мариана Аршинкова-История и цивилизация ,физическа култура и спорт, 

 Таня Василева-История, философия, свят и личност, председател на МО

Добринка Баханова- свят и личност, философия

Александър Даскалов-География, 

Пламен Зисов-физическа култура и спорт

Александър Гушевилов-физическа култура и спорт

Мария Филипова-физическа култура и спорт